top of page

暑期活動

2020暑期活動招生開始啦!好多不同既活動, 刺激得黎仲有得玩!每個活動都有不同既知識/技能 / 訓練既~~快D 致電或WHATSAPP 98533153 查詢活動詳情~~

 

(查看以下頁面, 或點此>>下載暑期活動PDF )

2020-07 myforestfun sch 01.jpeg
2020-08 myforestfun sch 01.jpeg
bottom of page